Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Játék értelmezése. Az állatok, gyermekek, felnőttek játéka és összehasonlítása

2016.01.23

A válasz megközelítése:

 • A játék szó etimológiai elemzése
 • A játék fogalmi meghatározása

A játék a legbonyolultabb és legsokoldalúbb cselekvési, illetve tevékenységi forma.

A játék meghatározásának nehézsége

A játékot több okból is nehéz körülhatárolni:

 • Emberi létünket végigkíséri. Lényegesen eltér a felnőttek játékától.
 • Az állatok is játszanak, de eredete, célja, fejlődése, lefolyása csak az állatok játékára jellemző vonásokkal írható le.
 • A tanulás könnyen megfogható. A tanulás az állati és az emberi életet is végigkíséri a születéstől az elmúlásig.
 • Differenciáltabban jelenik meg a kölyökállatok, mint néhány hónapos vagy a több éves gyermek tevékenységében.
 • A játékot a játékosok alakítják, egyéntől függő véletlenszerűsége van a játékok változatát és változatosságát.

A játék szó etimológiai értelmezése

Sokféle jelentésű. Kikapcsolódást jelent, de átvitt értelemben is használatos pl. ,, játék a tűzzel". Átvitt jelentése is van pl. valaki ,, megjátssza magát".

Az ókori görögöknél: gyerekeskedés.

zsidóknál: tréfa és a nevetés fogalmára utalt.

rómaiaknál: örömöt, vidámságot jelentett.

németeknél: könnyed, folyamatos mozgásra utalt.

európai nyelvek: emberi tevékenységek széles körét kezdték jelölni, örömet, és vidámságot is jelentett.

Néhány játékfogalom:

 • A játék természeti jelenség
 • Külső céltól független, magáért a tevékenységért való, melyet örömszerzés kísér. Gyermek sajátos össztevékenysége, szabad akaratára épül.
 • Tagolatlan benyomásait játékcselekedeteivel tagolja, rendezi.
 • Az ember és az állatok tevékenységi formája.
 • A gyermeki játék és a  felnőttek hasonló tevékenysége közötti eltérés Vajda Zsuzsanna szerint:

                             - belülről motivált, nem közvetlenül szükséglet kielégítő

                             - új és új viselkedéses elemek csatlakozhatnak hozzá

                             - nem a tárgyak tulajdonságai serkentik, hanem a gyermek belső igényei, sajátos gondolatvilága.

                            - a játék ,, mintha jellegű", elmosódik a határ a képzelet és a realitás között.

                                 - a játéktevékenységre nem vonatkoznak a kívülről megállapított szabályok

                         - a játék aktív tevékenység

 • Nincs közvetlen gyakorlati célja
 • A felnőttek számára a játék a munka utáni üdülés, a megnyugvás céljait szolgálja.

Mi tehát a játék?

- Általános értelemben külső céltól független, szabadon választott tevékenység, melyet a vele járó örömszerzésért folytatnak.

-Szűkebb értelemben sajátos, szabadon választott öntevékenység, külső októl független, örömszerzés kísér, legsokoldalúbb és legtipikusabban mutatkozik meg a gyermek önkifejezése és környezethez való viszonya.

A kisállatok játéka

Több érintkezési pontja van a gyermek játékával.

Kisállatok sajátosságai:

- Az állatok játéka ösztönös biológiai tevékenység.

- Az öröklött tartományok mellett léteznek tanult viselkedések is, amit az állat egyedi élete folyamán sajátít el.

- Az összefüggő cselekvések csoportosulása megszakad, viselkedési forma pedig keveredik egymással.

- A viselkedési minta függ az inger meglévő kapcsolatáról.

- Játékban fejeződnek ki az új viselkedésminták.

A játék a viselkedés önálló csoportja.

Különbségek és azonosságok a kisállatok és gyermekek játékai között:

Az állatok játéka biológiai természetű, a gyermek játéka első sorban társadalmi és másodsorban biológiai.

A gyermekek játékának alakulása nagy hatással van az agykéreg működési mechanizmusára. Gyermekeknek sokkal hosszabb időre van szüksége az önálló életvitel elsajátítására, mint az újszülött állatnak. A kisgyermek sokkal többet és többfélét játszik, mint bármelyik állatfaj. Az állatok játéka nem képes az emberéhez hasonló fejlődési ívet bejárni, ugyanakkor hamarabb kezd játszani a gyerekjáték kezdetéhez viszonyítva.

Az állatok játékának osztályozása:

 • Belső késztetésből fakadó, belső feltételekre épülnek
 • Töredékes viselkedések, biológiai funkciók kielégítését szolgálják
 • Társas játékok
 • Kutató, ismerkedő manipulációk. Mentesek minden külső céltól, komoly biológiai funkciót töltenek be.

Felnőttek játékáról

- A gyermekek és a felnőttek játékának megegyező vonásai:

 • A játék célja által meghatározott.
 • Motivációként hat a felüdülés, a kikapcsolódás.
 • Megegyező játékformái: társas játékok, népi játékok stb..
 • Hat a személyiség alakulására.

Eltérő vonások:

 • A felnőtt életét a munka, a gyermekét a játék határozza meg.
 • A játékok meghatározott csoportjai tipikusan  felnőttekhez kötődnek, amelyekben a gyermek nem tud részt venni, ugyanakkor a felnőttek bizonyos játékformákat már nem játszanak.
 • A gyermek játéka és munkája között egészen más a viszony, mint a felnőttek életlében.
 • A játék a felnőttek életében a szabadidő eltöltésének egyik formája. A gyermeknek szüksége van időre a játékra, mint létezési formára.