Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


I. A szociológia, mint tudomány

2016.06.05

A szociológia a társadalmi élet törvényszerűségeit kutató tudomány. Az emberi viselkedést és cselekvést tanulmányozza.

Szociológia: Rendszerben gondolkodó. Az ipari társadalom tudománya. Emberek problémáival foglalkozó multidiszciplináris tudomány.

Legfontosabb:

 • szociálpszichológia
 • politikatudomány
 • történelemtudomány
 • néprajz és antropológia

Szociológia funkció:

 • problémafeltárás
 • kritika funkció
 • alternatíva kidolgozó funkció

Legalább 3féle megoldási alternatívát kell kidolgozni, és előnyeit, hátrányait megjelölni.

A szociológia ágazatai: ahányféle emberi tevékenység, annyi ágazat.

Néhány ágazat:

Gazdasági szociológia:

 • ipar és üzemszociológia
 • agrárszociológia
 • vállalkozás szociológia

Település szociológiája:

 • városszociológia
 • faluszociológia
 • tanyaszociológia

Vallásszociológia

Oktatás, művelődés, tömegkommunikáció stb....

A szociológia gondolkodás  azt jelenti, hogy az egyes ember életét formáló társadalmi cselekvést értjük meg. A társadalmi cselekvés következményeit vizsgálja. Az ember társas életével foglakozó tudomány, az embert, mint társadalmi lényt elemzi.

Az emberi cselekvést a maga teljességében igyekszik "megérteni". A probléma feltárásának módszerét a problémához kell kapcsolni, s a problémát az eltérő módszerekkel körül lehet járni. Ami az egyik tudomány módszerével feltárhatatlan, a másik tudomány módszerével megvilágosítható. Ezt a módszert interdiszciplinárisnak nevezzük.

Szociológia célkitűzése:

 1. társadalom meghatározása
 2. társadalmi konszenzus elemzése
 3. megfoghatóvá és érthetővé válik a társadalmi különbségek elhelyezése a történelmi fejlődés folyamatosságában

Karl Marx, Friedrich Engels elméletei:

Konfliktus elmélet: A társadalom alapvető jellemzője a konfliktus. Alapvető előrevivő ereje az osztályharc.

Formációelméletük: Az emberiség az ősközösség után rabszolgatartó, ázsiai termelési mód, feudális, kapitalista és szocialista rendszerekben megy keresztül és a kommunizmus, ahol a történelem véget ér.

Emiele Durkheim: Sorbonnon hozott létre szociológiai tanszéket, és a szociológiai eredményeket széles körben publikálta.

 • Mechanikus szolidalitás: A társadalom tagjai között alapvető értékekben és intézményekben közmegegyezés van.
 • Organikus szolidaritás: Iparilag fejlett társadalomra jellemző. Ő vezette be a társadalom tény fogalmát, amely az egyéni tudattól független. Statisztikai vizsgálatai szerint az öngyilkosságok gyakorisága függ a társadalom integráltságának fokától. A társadalmi változások miatt zavarok lépnek fel. -> ez az anómia.

Max Weber: 2 új dimenzió:

hatalom

életmód és megbecsültség = rend

Megalkotta a bürokrácia ideáltípusát, leírta hogyan kell működniük. Megértő szociológia híve volt, szerinte minden cselekvés megérthető, csak meg kell keresni az okokat. -> Motivációkutatás

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Nincs új bejegyzés.