Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


A művészeti befogadás és alkotás komplexitása az óvodai tevékenységekben, szervezeti formák a művészeti nevelés tevékenységeiben

2017.03.18

Befogadás: Esztétikai értelemben azt a folyamatot jelöli, amelynek során a befogadó megismerkedik valamilyen műalkotással.

Műalkotás: Olyan szellemi alkotás, amely az előállítója által kitalált módon, művészi kifejezőeszközök útján üzenetet közvetít a befogadó számára. Egy anyagi tárgyat akkor nevezünk műalkotásnak, ha a művészeti világ intézményes kereteiben annak tekintik.

A másik elmélet szerint egy tárgy attól minősül műalkotásnak, hogy érzéseket hoz ki megfigyelőjében.

Műalkotás típusai:

- képzőművészeti alkotás

-könyv, irodalmi mű

- zenemű, zenei album, dal

- film, színdarab, táncdarab

A gyerekeknek legyen lehetőségük megismerkedni a különböző műalkotásai típusokkal.

-Szépművészeti kiállítás

-Zene hallgatás

- Színház, bábszínház látogatás

- Mesemondás, felolvasás, mese - vers előadása

ONOAP:

Vizuális nevelés:

1. Rajzolás, festés, mintázás, építés, képalkotás, a kézimunka, mint az ábrázolás különböző fajtái, továbbá a műalkotásokkal, népművészeti elemekkel, az esztétikus tárgyi környezettel való ismerkedés is fontos eszköze a gyermeki személyiség fejlesztésének.

2- Az óvodapedagógus a tevékenységekre teret és eszközt biztosít.

Ének- zene:

1. Formálják a zenei ízlést, esztétikai fogékonyságát.

2. Az énekes nép játékok és az igényesen válogatott kortárs művészeti alkotások fontos eszközéül szolgálnak a gyermek zenei képességének és zenei kreativitásának alakításában.

Külső világ:

Pozitív érzelmi viszonya alakul a természethez, az emberi alkotásokhoz, tanulja védelmét.

Képességdominanciák: Speciális, általános és járulékos képességek hierarchikus rendszere figyelhető meg egyes műveltségterületeken.

A játék különböző tudományokban, művészetekben is megjelenik.

Ének- zene:

művészeti képességek: anyanyelvi, vizuális, zenei

zenei képességek: ritmus, hallás, zenehallgatási specialitások.

Vizuális nevelés:

Legyenek képesek a világra rácsodálkozni.

Szervezeti formák a művészeti nevelés tevékenységeiben:

Anyanyelvi nevelés: Alapvető nevelési folyamat megszervezése, a tevékenységek szervezeti irányítására. Vannak kötött és kötetlen tevékenységi formák. A kötetlenség elve a tevékenység időpontjának, helyének megválasztásában, gyermekek elhelyezkedésében nyilvánul meg.

Ha az óvodapedagógus úgy dönt, hogy mindenki vegyen részt rajta, akkor a kötött szervezeti formát választja.

Az irodalmi nevelés szervezeti formáit az óvodapedagógus választja meg az anyag ismeretében, illetve a spontán adódó helyzeteket figyelembe véve. Az irodalmi alkotások mellett a nap bármely időpontjában, bármely helyén kezdeményezhet alkalomszerű spontán mondókázgatást, versmondást, és mesemondást.

Az irodalomhallgatás az óvodapedagógus indirekt vagy direkt érdeklődés felkeltéséhez kapcsolódva kötetlen vagy kötött szervezeti formájú lehet. Követelmény a játékosság elvének érvényesülése.

Ének- zenei nevelés: 

A lehetőséget az egész nap folyamán ki kell használni. A jó zenei légkör nem korlátozódik a tervezett tevékenységekre. Ha kezdenek énekelni, kapcsolódjunk be. 3- 4 éves életkorban a kötetlen énekelgetési forma igen jól megfelel az életkornak. A szabad részvétel kizárja a szorongást. Kötetlen tevékenységről nem beszélünk szoros lépésekről, csupán a gyermek önkéntes érdeklődésére és figyelmére épülő, esztétikai élményt adó mozzanatokról.

Az óvodapedagógus sokat énekeljen, hogy a zene iránti érdeklődésüket felkeltse. A kötött foglalkozásokhoz fokozatosan kell szoktatni a gyerekeket. A gyerekek magatartását is alakítják.

Vizuális nevelés:

Elsősorban kifejezőeszköz, érzelmek, gondolatok, ismeretek közvetítője, gyermek személyiségének megnyilatkozásában.

Vizuális nevelés során többek között fejlődik a színérzék, formaérzék, arányérzék, esztétikai érzékenység, vizuális emlékezet, képzeletvilág, kreativitás. Fejlettebb lesz a szem- kéz koordináció, fejlődik a finommotorika.

A tevékenységek megszervezése kapcsán hangsúlyozza az oldott csoportlégkör megteremtésének fontosságát.

Bővülnek a játékeszközök, bábok és kellékek, alkalmi ajándéktárgyak.

Megjelennek a képalakítás gazdag változatai, a formafejlődés, kompozíciós képességfejlődésének megindulása is ebben az irányban halad.

 

 

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Nincs új bejegyzés.