Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Komplex látásmód értelmezése, a tartalmi integráció, az óvoda gyermeki tevékenységeiben

2017.03.18

A komplexitás átfogja az óvodai élet egészét. Az óvodai nevelés komplexitása a tevékenységek és a gyermeki személyiség összefonódásában jut kifejezésre.

A természetes komplexitás az óvodapedagógusi szemlélet, amely a gyermek tevékenységére összpontosít.

Komplexitáshoz kapcsolódik az integráció és a projektben gondolkodás is.

A komplexitás az összetettségre, az integritás az egységesítésre utal.

Projekt: Egy probléma, témakör komplex, több szempontú feldolgozása a gyermek aktív, tevékeny bevonásával.

Komplexitás:

a, a  tartalmi komplexitás érvényesülhet egyszerre több területen is (ember- természet, élő- élettelen természet)

b, tevékenységeken belüli komplexitás

Integráció: 

1, tartalmi: környezeti, természeti, társadalmi környezet

2, tevékenységen belüli: játéktevékenység, amely önmagában egységesíti a tevékenységeket.

Projekt: lényege a komplexitás, nyitottság, egyediség.

Projektpedagógiai gondolkodás: Személyiségfejlődés biztosítása globális világlátást tiszteletben tartva, műveltségtartalmak megismerése komplex módon legyen.

Projekt: komplex tevékenység + szabad játék+ kezdeményezett játék + egyéb tevékenység

Tevékenység lehetséges formái:

- spontán játék

- kezdeményezett játék

- komplex játékos

- munka jellegű

- gyűjtőmunka komplex témához

Komplex, élményalapú tevékenységszervezés célkitűzése: értelmi, érzelmi, szociális nevelés, értelmi képességek fejlődésének elősegítése.

Lépések:

1. tervezés

2. előkészítés

3.lebonyolítás

4. további élményfeldolgozás

Fogalmak értelmezése:

Komplexitás: összetettség, integrativitás: egységesítés, integrált tevékenység: egységesített tevékenység.

Az óvodáskorú gyermek játékos alaptermészete révén, az óvodapedagógusok arra törekszenek, hogy a játékosság, és a komplexitás érvényesüljön.

Fontos a gyermekcentrikus attitűd kialakítása.

A projektet úgy építjük fel, amelyek átfogják az óvodai tevékenységeket.

Foglalkozások

-projektre épülő élményfeldolgozások

- projekttervek: - környezet

                      - művészeti tárgykör

                      - mozgáskultúra

- projekttéma

Komplex, élményalapú tevékenységszervezés

célkitűzés:

-motiváció növelése

- kíváncsiság kielégítése

- tapasztalatbővítés

- érzelmi funkciók fejlesztése

- szokásalakítás

- magatartásformálás

- mozgás ösztönzés

- esztétikai ízlésformálás

- alkotó képzelet és tevékenység formálása

Óvodapedagógus feladata a projekttervek feltételeinek megteremtése:

- tartalmi feltétel( komplexitás, nyitottság)

-szervezeti formák (adott csoportnak, témának megfelelő)

- módszerbeli feltéttelek

- pedagógiai légkör ( játékosság, optimizmus...) 

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Nincs új bejegyzés.